top of page

Registrace online

Rozvrh a ceny

  • Registrace probíhá přes náš online systém, kde se tanečník, popř. zákonný zástupce za dítě zaregistruje

  • Důležité je si pamatovat přihlašovací údaje a zadat Váš fungující  e-mail, na který Vám odešleme informace po registraci

  • Při placení faktury je důležité zadat variabilní symbol, aby se platba spárovala

  • Rozvrh a ceny naleznete opět v našem registračním systému

Nevím si rady..

  • Napište údaje tanečníka na náš e-mail info@funkydangers.cz a do jaké věkové kategorie chcete tanečníka přihlásit a v jakém městě

bottom of page